Førerkort – AM 147 – Mopedbil2020-01-08T16:50:22+01:00

AM 147 – Mopedbil

Klasse AM147 (tre- og firehjuls moped)

Hovedinformasjon:

Klasse AM:

Moped 16 år

Klasse AM147 gjelder bare for tre- eller firehjuls moped

Krav til eleven:

Personer som skal øvelseskjøre må ha fullført trafikalt grunnkurs ved godkjent trafikkskole før øvingskjøringen kan starte.

Personen må ha fylt 15 år.

Trafikalt grunnkurs avsluttet i perioden 16. mars–31. oktober gir rett til å øvelseskjøre på datoer mellom 16. mars og 31. oktober, selv om opplæring i kjøring i mørket ikke er fullført jf. § 8-1 femte ledd.

Krav til kjøretøy:

Mopeden i klasse AM 147 skal være tre- eller firehjuls moped med egenvekt over 250 kg (uten batterier) og være registrert for to personer. Det er ikke krav om godkjent lærevogn, så eleven kan stille med egen moped. Skoleskilt skal alltid benyttes.

Mopeden skal ha følgende tilleggsutstyr:

1)

Speilutrustning som gir læreren tilstrekkelig utsyn bakover

2)

Ett ekstra innvendig speil som gir læreren tilstrekkelig kontroll ovenfor eleven.

Opplæringen:

Trinn 1:

Trafikalt grunnkurs, jf §8

Trinn 2:

Eleven skal gjennomføre obligatorisk kurs i grunnleggende kjøretøy behandling i samsvar med § 13-6. Ta kontakt med din avdeling for kurs.

Trinn 3:

Eleven skal gjennomføre obligatorisk kurs sikkerhetskurs i trafikk i samsvar med § 13-7. Ta kontakt med din avdeling for kurs.

Trinn 4:

Eleven skal gjennomføre sikkerhetskurs på veg i samsvar med § 13-8, og ha tilstrekkelig øving. Ta kontakt med din avdeling for kurs.

  • 29-2.Vilkår for å avlegge førerprøven

Førerprøven (kun teoriprøve i denne klassen ) kan avlegges selv om ikke obligatorisk opplæring i trinn 4 er gjennomført.

(Teoretisk prøve for klassene AM kan ikke avlegges før eleven har fylte 16 år.)

Utvidelse fra klasse T til AM kode 147

Ved utvidelse av klasse T til klasse AM kode 147 for personer som ikke har fylt 18 år, skal eleven gjennomføre sikkerhetskurs i trafikk (Trinn 3)

For å se trinn, besøk Statens Vegvesen sin hjemmeside