Mørk Trafikkskole Fredrikstad

Mørk Trafikkskole Fredrikstad ble etablert i 2007. Mørk Trafikkskole Fredrikstad ønsker å ha lavest strykprosent i Fredrikstad.

  • Trafikkskolene har kontorbetjening hver dag, unntatt lørdag og søndag. Kontoret skal sørge for at du får den servicen du fortjener.
  • Lærerne skal sørge for at du består førerprøven første gang og kjører skadefritt resten av livet.
  • Mørk trafikkskole er godkjent av Statens vegvesen og medlem av Autoriserte Trafikkskolers Landsforbund (ATL).
  • Å være en godkjent skole betyr at ledelsen oppfyller kravene for å drive skole og at alle lærere har solid pedagogisk utdannelse. Vi garanterer at du som elev får en god, trygg og profesjonell opplæring.
  • Som medlem av ATL sikrer vi et høyt faglig nivå på våre trafikklærere, gode rutiner og trygghet i at vi følger gjeldende lover og regler.
  • Hos oss er du som elev i fokus. Vi gir individuell opplæring etter moderne undervisnings-prinsipper til alle våre elever.
  • Våre undervisningsplaner bygger på læreplaner utgitt av Vegdirektoratet og planene blir godkjent av Statens vegvesen.
  • TABSelev.no gir deg som elev en enkel mulighet til å følge med på timer, opplæringsplan og betalinger.
Bestill kjøretime / Kurs