Velkommen til Mørk Trafikkskole

Mørk Trafikkskole Avdeling Fredrikstad

Sarpsborg

Hurtigpåmelding – Kurs Sarpsborg

Gå til påmelding
Mørk Trafikkskole Avdeling Fredrikstad

Fredrikstad

Hurtigpåmelding – Kurs Fredrikstad

Gå til påmelding

Moss

Hurtigpåmelding – Kurs Moss

Gå til påmelding

Om Mørk Trafikkskole

Mørk trafikkskole har trafikkskoler i Fredrikstad, Moss og Sarpsborg. Trafikkskolene har kontorbetjening hver dag, unntatt lørdag og søndag. Kontoret skal sørge for at du får den servicen du fortjener. Lærerne skal sørge for at du består førerprøven første gang og kjører skadefritt resten av livet.

  • Mørk trafikkskole er godkjent av Statens vegvesen og medlem av Autoriserte Trafikkskolers Landsforbund (ATL).
  • Å være en godkjent skole betyr at ledelsen oppfyller kravene for å drive skole og at alle lærere har solid pedagogisk utdannelse. Vi garanterer at du som elev får en god, trygg og profesjonell opplæring.
  • Som medlem av ATL sikrer vi et høyt faglig nivå på våre trafikklærere, gode rutiner og trygghet i at vi følger gjeldende lover og regler.
  • Hos oss er du som elev i fokus. Vi gir individuell opplæring etter moderne undervisnings-prinsipper til alle våre elever.
  • Våre undervisningsplaner bygger på læreplaner utgitt av Vegdirektoratet og planene er underlagt kontroll av Statens vegvesen.
  • TABSelev.no gir deg som elev en enkel mulighet til å følge med på timer, opplæringsplan, betalinger og få sms-varslinger.
ATL - Mørk Trafikkskole
Mørk Trafikkskole - Din trafikkskole i Østfold. Ta lappen klasse B hos oss.

“Mørk Trafikkskole ønsker å ha lavest strykprosent i Østfold”

Knut Ole Mørk