Regler for avbestilling

  1. Kjøretimer må avbestilles senest kl. 12.00 siste virkedag før timen skulle vært gjennomført. Det vil si at timer på mandag må være avbestilt senest fredag kl. 12.00. Hvis ikke kreves full betaling
  2. Trafikalt grunnkurs, sikkerhetskurs på bane, sikkerhetskurs på vei og førerprøve må avbestilles senest kl. 12.00 tre virkedager før gjennomføring
  3. Ved sykdom slipper man å betale under følgende forutsetninger: ring kontoret i åpningstiden eller send en e-post til sarpsborg@mt.no. Dette må gjøres før timen starter. Deretter må du levere legeattest uoppfordret ved første kjøretime etter sykdom. Legeattest eldre enn to uker godtas ikke
Regler for avbestilling - Mørk Trafikkskole