Opplæring - Mørk Trafikkskole

Trafikalt grunnkurs

Om trafikalt grunnkurs

For å kunne øvelseskjøre med moped, motorsykkel eller bil er det et krav å ha gjennomført trafikalt grunnkurs. Hovedhensikten med trafikalt grunnkurs er å gi elever grunnleggende forståelse av trafikk før de starter øvelseskjøring, slik at de har et mer riktig perspektiv på det å kjøre og har et grunnlag som gjør senere innlæring lettere. Kurset skal også bidra til å bygge opp førerkortkandidatene som ansvarlige førere, ved å fokusere på betydningen av selvinnsikt og selvkritisk vurdering.

Kurset består av 7 temaer:

Trafikkopplæringen
Grunnleggende forståelse for trafikk
Mennesket i trafikken
Øvingskjøring og kjøreerfaring
Førstehjelp
Tiltak ved trafikkulykke
Mørkekjøringsdemonstrasjoner
Disse temaene går vi gjennom i løpet av 17 undervisningstimer à 45 minutter, fordelt slik:

10 timer grunnleggende trafikkteori
4 timer førstehjelp
3 timer mørkekjøringsdemonstrasjoner
De 14 første timene gjennomføres på fire kvelder.

De tre siste timene, mørkekjøringsdemonstrasjoner, blir kun avholdt i den mørke årstiden. De som har gjennomført de fem første temaene i den lyse årstiden, får rett til øvingskjøring frem til 1 november inneværende år. I den mørke årstiden (fra 1/11 til 15/3) må hele kurset være gjennomført før rett til øvingskjøring blir gitt.

For å få godkjent kurset og dermed ha rett til å øvelseskjøre, må alle timene være gjennomført (bortsett fra evt. mørkekjøring). Tapte timer må taes igjen på annet kurs senere før godkjenning blir gitt. Kurset har ikke noen avsluttende eksamen, kun krav til å være gjennomført.

Moped

To hjulsmoped Kl. AM 146

Den første januar 2017 lanserte myndighetene en ny læreplan for moped. Opplæringen blir mer tilpasset den enkelte elev og den blir mer grundig. Antall timer ut over obligatorisk kan variere.

For å ta mopedførerkort må du starte med et trafikalt grunnkurs. Deretter må du gjennomføre mopedkurs.
Mopedkurset starter med tre timer moped – grunnkurs (i tillegg til trafikalt grunnkurs).
Kjøringen begynner på et lukket område uten andre mennesker enn deg og gruppen din. Gruppen består av 3 stk. elever og i enkelte tilfeller 6 stk. elever. Deretter begynner vi å kjøre i trafikken. Først på et område med liten trafikk og med enkle øvelser. Mot slutten kjører vi i byen og på landevei med mer avanserte øvelser.

Aldersgrensen for å gjennomføre trafikalt grunnkurs og mopedkurs er 15 år.

Etter mopedkurset må du ta teorieksamen på trafikkstasjonen. Du må ha fylt 16 år for å gjennomføre denne. Det er ikke praktisk eksamen, bare teoretisk.

Mopedbil Kl. AM 147

For å ta mopedbilførerkort må du starte med et trafikalt grunnkurs. Deretter må du gjennomføre kjørekurs.
Kjørekurset består av 14 timer kjøring. Kjøringen starter på enkle områder med enkle øvelser. Etterhvert økes vanskelighetsgraden og øvingsområdene. Vanligvis fordeles kjøringen på 4 timer, 6 timer og 4 timer.

Aldersgrensen for å gjennomføre kjøredkurs er 16 år.

Etter kjørekurset må du ta teorieksamen på trafikkstasjonen. Du må ha fylt 18 for å gjennomføre denne. Det er ikke praktisk eksamen, bare teoretisk.

Bil

Om bilopplæringen

Strykprosent
Vi skal ha den laveste strykprosenten i Sarpsborg, Moss og Fredrikstad. Dette skal vi klare ved å ha full fokus på riktig pedagogikk og elevens ønsker og behov. Vi skal gi alt for deg.

Den gjennomsnittlige strykprosenten på Hafslund trafikkstasjon var i 2008 ca. 30%. Dette er ille.
Mørk Trafikkskole hadde i 2008 11,2% stryk. Dette er bra.

Trafikalt grunnkurs
Når du skal ta førerkort for første gang i Norge er det krav om at trafikalt grunnkurs er gjennomført. Dette gjelder både for øvingskjøring hjemme eller på trafikkskolen. Det vil si at hvis du har mopedførerkort, og gjennomførte trafikalt grunnkurs i forbindelse med dette, skal du ikke gjennomføre det en gang til.

Kjøretimer
En kjøretime varer i 45 minutter. Hvor mange timer vil du ha? Antall timer varierer sterkt, mellom 18 og 40 er vanlig. Snittet er 27 timer (på de som kjører opp ved Hafslund trafikkstasjon). Du og læreren tilpasser dette til dine forutsetninger og ønsker. Lærerne er flinke til det.
Opplæringen er styrt etter læreplanen for førerkortklassene B og BE.

Førerprøven
Førerprøven avlegges på Hafslund trafikkstasjon. Et av våre mål er at du skal bestå første gang. Vi skal ha lavere strykprosent enn vår konkurrenter. Førerprøven består av en teoretisk og en praktisk del. Bestilling av praktisk førerprøve skal skje gjennom trafikkskolen. Når du skal ta teoriprøven er det bare å møte opp (drop-in). Tidene du kan ta teoriprøven på trafikkstasjonen er mandag fra kl 09.00 til kl 13.00 og tirsdag til og med fredag fra kl 08.00 til kl 13.00.

Privat øvingskjøring med bil
Krav som stilles er at eleven må være over 16 år, og ikke ha sperrefrist eller inndratt førerkort. Ledsager må minst være 25 år, og ha hatt førerkort klasse B sammenhengende de siste 5 årene. Kjøretøyet må være utstyrt med en L bak på bilen og et ekstra speil for ledsager. Det er ikke krav om parkeringsbrems mellom setene. Utstyr som L og ekstra speil får du kjøpt på trafikkskolen.

Denne nettsiden bruker cookies

Vi bruker informasjonskapsler for å forbedre brukeropplevelsen på nettstedet vårt og for personlig tilpasning av annonser. Ved å fortsette å bruke dette nettstedet samtykker du til vår bruk av informasjonskapsler. Avvis alle